Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

"Prezentacija je odlična – hoćemo još!"

Bugojno, 23. april 2012.

Mišljenja 24 učenika završnog razreda bugojanske gimnazije u BiH o MKSJ se nakon prezentacije Outreach programa koju je u njihovoj školi održao Almir Alić toliko su se promijenila na bolje da su zahtjevali još.

Bugojno je smješteno u centralnoj Bosni i Hercegovini i prezentacija je usredsrijeđena na zločine počinjene na tom području o kojim je presuđeno pred MKSJ-om.

Zbog reakcije učenika koji su tražili da prezentacija traje duže, proširila se razgovorom o ratnim zločinima počinjenim i u drugim područjima u BiH, kao i o mjerama zaštite svjedoka, načinu izricanja kazni, i ratnom zločinu seksualnog nasilja.

Jedan učenik ocijenio je prezentaciju veoma interesantnom: “Saznao sam mehanizme funkcionisanja međunarodnog prava i da je pravda, iako ponekad spora, ipak dostižna. Planiram više vremena posvetiti istraživanju ove teme kroz ponuđene kontakte MKSJ-a i pokretanjem ove tematike u razgovoru sa drugovima van škole.”

Po pitanju pomirenja, jedna učenica je izjavila da smatra “da se pomirenje može postići ujedinjujući omladinu jer na mladima svijet ostaje.”

Učenici su iskazali interes sa ponovna gostovanja i prezentacije na ovu temu.

Direktorica škole, Suada Trupo, takođe je zrazila podršku ovom projektu smatrajući da se u sklopu predmeta Ljudska prava i demokratija ove prezentacije trebaju održati u svim školama u BiH.