Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija MKSJ-a na regionalnoj konferenciji za mlade

Tuzla |

Predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH Almir Alić govorio je danas na regionalnoj konferenciji za mlade “Uvijek postoji izbor – Civilna hrabrost u vremenu rata i mira” održanoj u Tuzli, BiH.

Almir je održao radionicu o priznanjima krivice i njihovoj ulozi u utvrđivanju istine o počinjenim ratnim zločinima za grupu od 18 studenata iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i BiH. Učesnici su se aktivno uključili u diskusiju u vezi s pitanjima krivične odgovornosti za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Osim toga, postavljali su brojna pitanja koja su pokrivala širi kontekst ostavštine Tribunala.

Na kraju ovog događaja, učesnici su podijelili svoje pozitivne utiske o radionici Outreach programa MKSJ-a. Stefan Jeremić, student iz Beograda, izjavio je: “Ovo je neprocjenjivo iskustvo, interaktivno i inspirativno predavanje sa kreativnim pristupom ozbiljnim temama. Treba nam više ovakvih predavanja.

Susret studenata i mladih aktivista u Tuzli zajednički su organizovali Forum Ziviler Friedensdients e.V.da i Centar za postkonfliktna istraživanja. Cilj konferencije bio je da se potakne debata o pitanjima kao što su suočavanje s prošlošću i kultura sjećanja, s posebnim naglaskom na civilnoj hrabrosti.