Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija MKSJ za kadete vojne akademije iz SAD

Sarajevo |

Grupa od dvanaest kadeta i nastavnog osoblja Vojne akademije iz SAD je u sklopu višednevnog studijskog putovanja Balkanom prisustvovala prezentaciji o radu MKSJ-a, organizovanoj od strane ambasade SAD u Sarajevu. Budući oficiri američke vojske su željeli da se bolje upoznaju s istorijom i ratnim događajima vezanim za prostor bivše Jugoslavije, kao i suđenjima za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava koje su obilježile ove sukobe.

Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ-a, je govorio o radu Haškog tribunala i njegovim odlukama koje se tiču genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Kadeti su pokazali veliki interes za predmete vezane za zločine počinjene u Sarajevu, Višegradu i Srebrenici, u kojima je pet optuženih osuđeno na kaznu doživotnog zatvora. Nastavno osoblje Vojne akademije je željelo saznati više o proceduru izbora sudija  Haškog tribunala. Predstavnik MKSJ-a im je pojasnio da izbor sudija Međunarodnog suda vrši Generalna skupština UN-a sa popisa koji joj dostavlja Savjet bezbjednosti po tačno utvrđenoj proceduri, od poziva generalnog sekretara UN svim zemljama članicama da kandiduju sudije, pa do izbora stalnih sudija od strane Generalne skupštine UN-a.