Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija o MKSJ-u u okviru ljetne škole Američkog univerziteta u BiH

Sarajevo |

Outreach program MKSJ-a nastavio je uspješnu saradnju s Američkim Univerzitetom u BiH u okviru ljetne škole koju ova visokoškolska ustanova organizuje za studente iz cijelog svijeta.

Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ, je u tematskom okviru „MKSJ u procesu tranzicione pravde“ grupu od petnaest studenata iz SAD, Kanade i Meksika upoznao s radom Tribunala i najznačajnijim postignućima ove pravosudne institucije.  

Pitanja studenata političkih nauka i međunarodnih odnosa su se ticala dinamike odnosa počinilac-žrtva, koji se nalazi u samom jezgru tranzicione pravde. Studente je interesovao rad Službe za žrtve i svjedoke, kaznena politika Tribunala ali i pitanja u vezi s reparacijama za žrtve zločina. S aspekta počinioca ratnih zločina, diskusija se dotakla broja i strukture optuženih, predmeta koji su ustupljeni lokalnom pravosuđu u regiji i mjestima na kojima osuđeni zločinci izdržavaju kaznu.

Nakon održanog predavanja prisutni studenti iz Sjeverne i Srednje Amerike su izrazili veliko zadovoljstvo što su u okviru ljetne škole imali priliku da se upoznaju s radom institucije koja je inicirala proces krivičnog gonjenja i suđenja osobama odgovornima za teške povrede međunarodnog prava na prostoru bivše Jugoslavije.