Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Projekat Outreach programa namijenjen mladima stigao u crnogorske srednje škole

Kolašin, 29. april 2014.

Po prvi put otkako je projekat Outreach programa namijenjen mladima započet 2011. godine, prezentacija o radu MKSJ-a održana je u jednoj crnogorskoj srednjoj školi. Prva u seriji od pet prezentacija koju je predstavnica Sekretarijata MKSJ-a u Beogradu, Morgiana Brading, održala u Crnoj Gori organizovana je u srednjoškolskom centru ‘Braća Selić’ u Kolašinu, gdje je Morgiana o radu Tribunal a govorila grupi od 25 tamošnjih učenika.

Prezentacijom je obuhvaćen pregled mandata i dostignuća MKSJ-a, kao i detaljan prikaz predmeta od najvećeg interesa za učenike u Crnoj Gori, ponajprije onih u vezi sa zločinima počinjenim u Dubrovniku, Foči, Srebrenici i Čelebićima. Osvrnuvši se na suđenja u vezi sa zločinima počinjenim u Foči, Morgiana je iskoristila priliku da učenicima objasni istorijat seksualnog nasilja u sukobima na Balkanu i ulogu koju je MKSJ imao u krivičnom gonjenju i definisanju takve vrste nasilja kao zločina prema međunarodnom pravu.

Učenici su priznali da su prije ove prezentacije čuli o svega nekoliko suđenja vođenih pred MKSJ-em. Pa ipak, uprkos evidentnom nedostatku informacija, nekoliko učenika je izrazilo negativno viđenje Tribunala, zasnovano na mišljenju da je sud pristrasan u krivičnom gonjenju Srba.

Međutim, kada se govorilo o suđenjima za zločine počinjene u Dubrovniku, više učenika je izjavilo da, uprkos tome što su zločini za koje su krivično gonjene osobe koje su pripadnici njihove etničke grupe, da oni smatraju da su kazne koje su izrečene trebale biti više. Jedan učenik je izjavio: "Sedam mjeseci za tako užasne zločine, granatiranje i ubijanje civila koje je trajalo mjesecima.? Čini mi se da je kazna pre blaga."

Morgiana je završila prezentaciju objašnjavajući strategiju okončanja rada MKSJ-a i ulogu i mandat institucije koja će ga naslijediti, Mehanizma za međunarodne krivične sudove.