Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Radionica Tribunala za tuzlanske profesore srednjih škola

Tuzla |

Predstavnik Tribunala u BiH, Almir Alić danas je održao radionicu u Gimnaziji „Meša Selimović“ u Tuzli, za grupu od pet profesora tuzlanskih srednjih škola. Ova radionica je organizovana u sklopu Projekta Outreach programa namijenjenog mladima. Cilj radionice je da profesore koje su u njoj učestvovali obuči da drže kvalitetne prezentacije o radu i naslijeđu Tribunala učenicima škola u kojima predaju.

Profesori istorije, prava i demokratije i ljudskih prava su na sistematičan način upoznati sa osnivanjem, mandatom i najznačajnijim postignućima Tribunala. Takođe im je na raspolaganje ustupljen bogat informativni materijal koji mogu koristiti za samostalno držanje prezentacije o MKSJ-u u svojim školama. Zajedno s predstavnikom Tribunala, profesori su detaljno istražili različite modalitete predstavljanja tema u vezi s radom Tribunala i diskutovanja o njima sa učenicima.

Outreach program MKSJ-a pridaje veliki značaj kvalitetnoj komunikaciji i angažmanu sa profesorima srednih škola i univerziteta na prostoru bivše Jugoslavije, jer su oni u najboljoj poziciji da prenesu informacije i razumijevanje rada Tribunala budućim generacijama učenika i studenata u regionu.