Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Samo kažnjavanje ne može donijeti istinsku satisfakciju za žrtve

Zenica, 7. februar 2013.

Predstavnik Outreach programa Almir Alić danas je otputovao u Zenicu u centralnoj Bosni i Hercegovini (BiH) kako bi se sastao sa učenicima Prve gimnazije, najstarije obrazovne ustanove u tom gradu. Iako je sukob u BiH okončan prije nego što su rođeni, učenici četvrte godine okupili su se da bi saslušali Almira koji je govorio o radu Tribunala i pokazali veliko interesovanje za događaje iz 90tih godina XX vijeka.

Almirova prezentacija o međunarodnom humanitarnom pravu i ulozi MKSJ-a u kažnjavanju odgovornih za ratne zločine podstakla je živu diskusiju, u kojoj su učenici pokazali pronicljivo razumijevanje za dinamiku koja se često odvija između žrtava i počinilaca u procesu suočavanja s prošlošću. Ovi mladi ljudi pokazali su neobičnu sposobnost identifikovanja sa patnjama žrtava koju su artikulisali brojnim pitanjima vezanim za praksu izricanja kazni Tribunala. “Mislim da su kazne koje su dobili osuđeni ratni zločinci toliko simbolične da ne mogu donijeti istinsku satisfakciju za žrtve”, komentarisala je jedna učenica.

Drugi učenici su izjavili da je smrtna kazna jedina primjerena sankcija za određene teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Almir je objasnio da je maksimalna kazna koju može izreći MKSJ kazna doživotnog zatvora. Također je uputio učenike na različite faktore koje sudsko vijeće uzima u obzir prilikom odmjeravanja kazne. Pored težine krivičnog djela, sudije Tribunala u obzir uzimaju sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti, kao i opštu praksu izricanja kazni na sudovima bivše Jugoslavije. U daljnjoj diskusiji učenici su potaknuti da sami razmisle o tome koje su to okolnosti koje bi dovele do eventualnog ublažavanja kazne. Jedan učenik je spomenuo prisilu, njegova koleginica kajanje, dok je treći učenik smatrao da životna dob počinioca također može biti olakšavajuća okolnost.

Objašnjavajući šta sve mogu predstavljati otežavajuće okolnosti, Almir je naveo primjere poput zloupotrebe položaja nadređenog lica, mladosti ili ranjivosti žrtve ili izrazite okrutnosti pri izvršenju krivičnog djela.

Direktor Prve gimnazije u Zenici, Ilijas Hodžić, pohvalio je inicijativu MKSJ za održavanje ovih vrsta predavanja i pozvao Almira da ponovo dođe i održi dodatne prezentacije o sličnim temama.