Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sarajevski studenti proširili znanja o sudskoj praksi Tribunala

Sarajevo |

U sklopu projekta Outreach programa MKSJ namijenjenog mladima Lauranne Duffaut, pravna savjetnica Žalbenog vijeća MKSJ-a održala je  niz predavanja na temu „Praksa Tribunala u presuđivanju za genocid i zločine protiv čovječnosti“. Predavanjima je prisustvovalo više od osamdeset studenata tri sarajevska univerziteta – Međunarodnog univerziteta Burch, Sarajevo School of Science and Technology (SSST) i Međunarodnog univerziteta u Sarajevu.

Prvo iz serije predavanja je održano 27. aprila za studente međunarodnih odnosa i diplomatije Sarajevo School of Science and Technology (SSST), koji su kroz brojna postavljena pitanja pokazali dobro poznavanje predmeta vođenih pred MKSJ-om. Jednu studenticu je interesovalo da li je moguće genocid počiniti i u unutrašnjem sukobu. Drugi studenti su željeli saznati više o govoru mržnje, a posebno o tome kako se on može dovesti u vezu s genocidom i da li su se presude MKSJ-a bavile ovakvom vrstom zločina.

Nešto kasnije istog dana, predstavnici MKSJ-a posjetili su Međunarodni univerzitet Burch. Tokom diskusije održane nakon predavanja, studente je interesovalo kako se dokazuje težina fizičke i duševne povrede u kontekstu optužbi za genocid. Neka od pitanja su se takođe odnosila na sudsku praksu Tribunala i predmete u kojima je utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid. Osim toga, studente je interesovalo zašto postojanje genocidne namjere nije dokazano u predmetu Karadžić u odnosu na određene opštine u Bosni i Hercegovini.

Predavanje na istu temu održano je 28. aprila na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Predavanje je pokrenulo debatu o širem kontekstu tranzicione pravde, tokom koje su prisutni studenti i profesori pored krivične odgovornosti razmatrali i šire političke implikacije genocida za različite zajednice sa prostora bivše Jugoslavije. Studente je interesovalo da li su ikada pronađene pisane zapovijesti za izvršenje genocida, te kako se, u nedostatku ovakvih dokumenata, dokazivalo postojanje genocidne namjere.

Rukovodstva i nastavno osoblje sva tri univerziteta su pohvalili inicijativu Tribunala da organizuje ova predavanja i izrazili interes za nastavkom započete saradnje s Outreach programom MKSJ-a.