Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolci impresionirani prezentacijom Outreach programa

Kosovska Mitrovica/ Mitrovica, 6. novembar 2014.

Predstavnik MKSJ-a, Driton Gashi, danas je održao prezentaciju o Tribunalu, njegovom radu i dostignućima pred 37 učenika Srednje škole ‘’Frang Bardhi’’ iz Kosovske Mitrovice/Mitrovice, Kosovo. Učenici su imali priliku da se upoznaju s uspostavljanjem Tribunala i njegovim mandatom, nekim od ključnih suđenja, doprinosu MKSJ-a međunarodnom pravosuđu i ulozi Outreach programa u približavanju rada Tribunala zajednicama u bivšoj Jugoslaviji.

Nakon Dritonove prezentacije, učenici su htjeli da saznaju više o suđenjima koja su održana pred Tribunalom a koja se tiču Kosova, kao što predmeti Slobodan Milošević, Đorđević, Šainović i drugi, Limaj i drugi i Haradinaj i drugi. Ostala pitanja su se ticala tekućih i mogućih budućih suđenja pred nacionalnim pravosuđima, kao i mogućnosti pokretanja novih suđenja pred MKSJ-om u vezi s Kosovom. Driton je objasnio da je MKSJ ad hoc sud čiji će se rad okončati u narednih nekoliko godina, i da prema tome ne postoji mogućnost pokretanja novih predmeta pred Tribunalom.

Većina učenika je ocijenila prezentaciju visokom ocjenom, uz komentar da je bila veoma poučna i interesantna.