Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolci s Kosova željni da saznaju više o MKSJ-u

Gnjilane/Gjilan, 7. novembar 2014.

Učenici Gimnazije “Zenel Hajdini” iz Gnjilane/Gjilana, Kosovo, danas su prisustvovali prezentaciji o radu i dostignućima MKSJ-a koju je održao predstavnik Tribunala Driton Gashi. Predavanju je prisustvovalo 22 učenika koji su priznali da su prije toga imali jako malo prilika da saznaju više o radu MKSJ-a.

U prvom dijelu prezentacije, Driton je govorio o istorijatu MKSJ-a, razlozima njegovog osnivanja i kratko pojasnio mandat Tribunala. Učenici su takođe upoznati s osnovnim statističkim podacima koji se tiču rada Tribunala u protekla dva desetljeća, uključujući i broj osoba koje su optužene i osuđene pred Tribunalom, kao i ukupan broj svjedoka koji su svjedočili u Haagu. Pažnja je zatim usmjerena na suđenja koja su se direktno ticala Kosova, naročito na predmete Đorđević, Šainović i drugi, Haradinaj i drugi i Limaj i drugi. Učenicima su takođe prikazana tri svjedočenja svjedoka koji su se pojavili pred Tribunalom u predmetima koji se tiču Kosova. U posljednjem dijelu prezentacije iznesen je pregled dostignuća MKSJ-a međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi u regionu.

Nakon prezentacije, uslijedila su pitanja i odgovori, pri čemu su učenici pokazali poseban interes za suđenje Slobodanu Miloševiću, kao i različite aspekte ostalih predmeta koji se tiču Kosova.

Na kraju predavanja, učenicima su podijeljeni informativni materijali MKSJ-a i učenici su ohrabreni da posjete stranicu MKSJ-a i njegove kanale na društvenim mrežama. Ova serija prezentacija Outreach programa MKSJ-a u srednjim školama na Kosovu nastaviće se krajem ovog mjeseca.