Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolci u Lipljanu na Kosovu proširili znanja o MKSJ

Lipljan, 4. novembar 2014.

Predstavnik MKSJ Driton Gashi, danas je predstavio rad i dostignuća Tribunala i razgovarao o pitanjima suđenja za ratne zločine i tranzicijske pravde sa 52 učenika stručne srednje škole “Adem Gllavica” u Lipljanu.

Driton je učenicima ukratko predstavio MKSJ, uključujući njegovo osnivanje, vrste zločina kojima se bavi, kao i broj podignutih optužnica i presuda. Nakon uvoda učenici su saznali više o raznim aspektima predmeta koji se konkretno odnose na Kosovo, odnosno o suđenju Slobodanu Miloševiću, i o predmetima Šainović i drugi i Haradinaj i drugi. Driton je učenike takođe upoznao o različitim načinima na koje je MKSJ doprineo razvoju međunarodnog krivičnog prava. Kako bi ilustrovao diskusiju i naglasio neke od glavnih tačaka, učenici su pogledali isečke iz svedočenja tri svedoka pred Tribunalom.

Na kraju prezentacije, Driton je podstakao učenike da postavljaju pitanja. Pitanja su se ticala procedura prilikom podizanja optužnice, ponovnih suđenja u slučajevima kada se pronađu “novi i ubedljivi” dokazi i saradnje Tribunala sa državama na području bivše Jugoslavije.

U evaluacijskim formularima većina učenika je napisalo da im je drago što su imali priliku da saznaju više o MKSJ i da bi rado prisustvovali sličnim prezentacijama u budućnosti.