Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolci u Srbiji saznali više o MKSJ

Kruševac, 22. mart 2012.

Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading danas je otputovala u Kruševac, u centralnoj Srbiji, gde se sastala sa oko 30 učenika tokom debate na kojoj je diskutovano o Tribunalu. Na ovom skupu je takođe govorio Novak Vučo iz Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije.

Morgiana je govorila o nekim od najvažnijih dostignuća Tribunala, između ostalog o suđenjima za zločine seksualnog nasilja koja su predstavljala prekretnicu, što je pobudilo živu diskusiju među prisutnima.

Iako su učenici na početku tvrdili da znaju vrlo malo o ratnim zločinima i samom Tribunalu, čvrsta ubeđenja o, na primer, oslobađajućoj presudi Naseru Oriću i aktuelnom ponovnom suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, tokom debate su ubrzo isplivala na površinu.

Učenici su priznali da ne znaju zašto je osnovan MKSJ i ko ga je osnovao, ali su izrazili interes da saznaju više o osnivanju Tribunala. Nastavili su s pitanjima zašto se lokalno pravosuđe nije bavilo ratnim zločinima, i Morgiana je objasnila da, u vreme kada je Tribunal osnovan, u regionu nije postojala gotovo nikakva spremnost da se započnu istrage ili suđenja za ratne zločine. Gospodin Vučo je nakon toga pružio dodatne informacije o tome kako su Specijalno veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu i Tužilaštvo za ratne zločine osnovani 2003. godine, uz pomoć i podršku međunarodne zajednice.