Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava na koledžu “Juridica” razgovarali o Tribunalu

Priština, 4. novembar 2014.

Emiliya Viktorova, pravna savetnica Žalbenog veća Mehanizma za međunarodne krivične sudove danas se obratila grupi od 25 studenata prava i njihovih profesora na koledžu “Juridica” u Prištini, na Kosovu, i govorila o praksi MKSJ u presuđivanju za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid.

Emiliya je studente okvirno upoznala s radom Tribunala u protekle dve decenije i objasnila kako je MKSJ uspeo da uspostavi tako važnu sudsku praksu. Osim toga govorila je o osnovnim elementima tri kategorije krivičnih dela koja su u nadležnosti Tribunala. Nakon toga je predočila konkretne primere iz sudske prakse u vezi sa zločinima protivpravnog napada na civile, mučenja, progona putem seksualnih napada i genocida. Emiliya je studentima i profesorima pružila detaljna objašnjenja nekih od presuda MKSJ, posebno onih koje se odnose na zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu.

Nakon predavanja, studenti su postavljali pitanja i započeli diskusiju o temama koje su ih najviše interesovale. Želeli su da znaju zašto broj osoba koje je Tribunal osudio nije viši i razgovarali o tome da li se rad Tribunala može smatrati uspešnim.