Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava na Kosovu proširili svoja znanja o MKSJ

Priština, 3. novembar 2014.

Preko 100 studenata sa dva univerziteta u Prištini, na Kosovu, danas su pratili predavanja o sudskoj praksi MKSJ u presuđivanju za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Obadva predavanja je održala Emiliya Viktorova, pravna savetnica Žalbenog veća MMKS.

Prvo predavanje održano je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini i prisustvovalo mu je 80 studenata, dok je drugo održano na Pravnom fakultetu Univerziteta AAB pred oko 30 studenata. Na oba predavanja Emiliya je objasnila osnovne elemente ove tri kategorije krivičnih dela u nadležnosti Tribunala i predočila konkretne primere iz sudske prakse u vezi sa zločinima protivpravnog napada na civile, mučenjem, progonom putem seksualnih napada i genocidom. Emiliya je takođe dala detaljno objašnjenje presude Žalbenog veća u predmetu Šainović i drugi.

Studente je interesovalo da saznaju više o zaštiti civila tokom oružanog sukoba, pravnim elementima dela genocida, kao i o raznim merama zaštite koje svedocima dodeljuje Tribunal.

Postavljana su pitanja o tome zašto Tribunal nije utvrdio da je na Kosovu počinjen genocid, kao i da li treba krivično za zločine koje su počinile obe strane u sukobu. Studente je takođe zanimalo kako da ostvare pristup sudskoj praksi Tribunala.

Na kraju oba predavanja, predstavnici oba univerzitete su izjavili da na Kosovu ima mnogo zabluda o radu Tribunala i izrazili jak interes za bližu saradnju s Tribunalom. Predložili su da predstavnici Tribunala redovno održavaju predavanja na Kosovu kao i da bi želeli da se studentima omogući prilika da posete Tribunal i dobiju dodatne informacije o njegovom radu i dostignućima.