Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava na Kosovu proširili svoja znanja o sudskoj praksi MKSJ

Priština |

Približno 50 studenata prava dva univerziteta na Kosovu, Univerziteta u Prištini i Univerziteta AAB, danas su prisustvovali predavanjima o prekretnicama u sudskoj praksi MKSJ-a koja je održala Emiliya Viktorova, pravnica pri Sudskim vijećima MMKS-a. Tokom predavanja, Viktorova je pojasnila pravne elemente različitih krivičnih djela iz nadležnosti Tribunala, kao i različite vidove krivične odgovornosti. U fokusu njenog izlaganja bila su djela mučenja, seksualnog nasilja, progona i genocida, kao i krivična odgovornost nadređenih kao jedan od vidova odgovornosti. Viktorova je iznijela konkretne primjere iz predmeta koji se tiču ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti  koje su počinjeni na obje strane tokom sukoba na Kosovu. Takođe je govorila i o predmetima u kojima su optuženi proglašeni krivima za genocid u kontekstu rata u Bosni i Hercegovini.

Studenti su željeli da saznaju više o legalnosti Tribunala, njegovoj sudskoj praksi u vezi sa seksualnim nasiljem, doprinos koji je dao utvrđivanju činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, kao i o broju osoba koje su krivično gonjene za zločine počinjene na Kosovu. Tokom diskusije su postavljena i pitanja u vezi s pristupom arhivima i sudskoj praksi Tribunala, kao i nedavnom oslobađajućom presudom u postupku protiv Vojislava Šešelja.

Po završetku predavanja, predstavnici oba univerziteta izrazili su svoju zahvalnost i interes za nastavak saradnje s Tribunalom.