Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava uče od stručnjaka Tribunala

Zagreb, Den Haag, 4. prosinca 2012.

U sklopu kontinuirane suradnje Outreach programa s Katedrom za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 4. prosinca 2012. organizirana je video-konferencijska veza u Uredu MKSJ u Zagrebu sa studentima četvrte i pete godine studija. Mješovita grupa od 27 hrvatskih i međunarodnih studenata prisustvovala je prezentaciji stručnjaka MKSJ-a o komparativnim pravnim sistemima i Mehanizmu za međunarodne kaznene sudove (MMKS). Prezentacije su održali Paul Rogers, viši prvni zastupnik Tužiteljstva u prvostupanjskim postupcima i Martin Petrov, predstojnik Ureda tajnika MKSJ-a.

Rogers je upoznao studente o glavnim razlikama između anglosaksonskog i kontinentalnog prava, objašnjavajući kako utječu na postupak pred jednim hibridnim sudom kakav je Tribunal. Martin Petrov je govorio o MMKS-u koji će preuzeti ključne funkcije MKSJ-a i MKSR-a nakon zatvaranja te dvije institucije. Obije prezentacije su probudile interesovanje studenata da saznaju više, a postavljana su i brojna pitanja, od budućnosti međunarodnog pravnog sustava do cijene pravde. 

Profesorica Maja Munivrana u ime studenata je zahvalila predavačima te osoblju Outreach programa na plodnoj suradnji s njenim fakultetom. Također je izrazila nadu da će se ta suradnja nastaviti i nakon zatvaranja ureda MKSJ-a u Zagrebu u prosincu 2012. godine.