Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta razgovarali o radu Tribunala

Priština, 22. maj 2012.

Na prvom od dva predavanja koja su danas organizovana na Univerzitetu u Prištini, viši pravni savetnik MKSJ, Wayde Pittman, obratio se grupi od više od 80 studenata humanističkih nauka i govorio o stvaranju i razvoju koncepta teških međunarodnih krivičnih dela.

Gospodin Pittman studentima je predstavio informacije o istorijskom kontekstu i objasnio kako je MKSJ uspostavio tako pionirsku sudsku praksu poput utvrđivanja da je silovanje ratni zločin prema običajnom međunarodnom pravu.

Studenti su pokazali zahvalnost i zanimanje postavljajući G. Pittmanu brojna pitanja nakon završetka predavanja. Teme koje su ih interesovale bile su, između ostalog: kako će MKSJ uspeti da završi svoj preostali rad u okviru rokova koje je zadao Savet bezbednosti, zašto su neki predmeti ostali u istražnoj ili pretpretresnoj fazi toliko dugo pre nego što je suđenje počelo, kao i status ponovljenog suđenja u predmetu Haradinaj i drugi.

Popodnevnom predavanju na Pravnom fakultetu prisustvovalo je otprilike 200 studenata. Prezentacija g. Pittmana se usredsredila ne samo na razvoj merodavnog prava koje se primenjuje na Tribunalu, već i na mnoge proceduralne inovacije koje su uvedene tokom dve decenije postojanja MKSJ kako bi se poboljšala pravičnost i efikasnost kompleksnih sudskih postupaka. Predavanje je trajalo dva sata i završilo se s više pitanja nego što je bilo vremena, što pokazuje očigledan interes prisutnih da saznaju više o radu Tribunala.

Nakon predavanja studenti su masovno uzimali informativne materijale koje je obezbedila Kancelarija Tribunala u Prištini, uključujući primerke presuda, Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima i DVD dokumentarnog filma ‘Upoznajte Tribunal’.

Profesor prava g. Qerim Qerimi izrazio je zahvalnost na predavanju rekavši: “Ovo predavanje je veoma potrebno, veoma informativno i suštinski bitno. Ovo predavanje je vrlo komplementarno više teorijskoj dimenziji predavanja kojima studenti obično prisustvuju”.