Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti u posjeti uredu Tribunala u Sarajevu

Sarajevo |

Grupa od 15 studenata stipendista fondacije Humanost u akciji (Humanity in Action - HIA) juče je posjetila terenski ured MKSJ-a u Sarajevu u okviru programa koji ima za cilj izučavanje trenutnih izazova s kojima se susreću ljudska prava u Bosni i Hercegovini (BiH).

Tokom posjete, predstavnik MKSJ-a u BiH Almir Alić upoznao je goste iz SAD, Nizozemske, Danske, Francuske i BiH sa suđenjima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid pred Tribunalom. Takođe je govorio o naslijeđu Tribunala i njegovom doprinosu jačanju pravosudnih institucija u regionu koji se bave zločinima počinjenim u ratovima 90-ih godina XX vijeka. Gospodin Alić je govorio i o aktivnostima Outreach programa MKSJ-a i njegovom doprinosu suočavanju s prošlošću u regionu. Studenti su bili naročito zainteresovani da saznaju više o odnosu Tribunala i nacionalnih pravosuđa i prebacivanju predmeta na regionalne sudove, kao i o uticaju koja suđenja pred MKSJ-om imaju na žrtve i na mogućnost pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije.

Ljetni programi HIA-e se održavaju paralelno već 18 godina u pet evropskih gradova, a ovo je prvi put da je jedan takav program organizovan u Sarajevu.