Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti u Srbiji proširili znanja o genocidu i komandnoj odgovornosti

Niš, 14. maj 2014.

Tokom prvog od tri predavanja koja će se održati na univerzitetima u Srbiji ove sedmice, predstavnica Sekretarijata MKSJ u sudnici, Ljiljana Hellman, danas je govorila pred više od 100 studenata i profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tokom predavanja, govorila je o opštem pravnom kontekstu i konkretnoj praksi MKSJ u vezi sa genocidom i komandnom odgovornošću.

Ovo se pokazalo kao zanimljiva tema i studenti su aktivno učestvovali u diskusiji tokom dvosatnog predavanja. Interesovao ih je proces dokazivanja zločina genocida u postupcima vođenim pred MKSJ, Jedan student je izrazio mišljenje da javnost i žrtve često insistiraju, bez valjanog osnova, na tome da se izrekne osuda za genocid, iako je moguće izreći oštre kazne osuđenima za zločine protiv čovečnosti ili ratne zločine.

Veliki deo pitanja studenata se odnosio na predmete Gotovina i drugi, Šešelj i Haradinaj i drugi. Studente je takođe interesovalo da saznaju više o praksi MKSJ u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja.

Na kraju predavanja, studenti i profesori su zahvalili Ljiljani i izrazili želju da se ovakvo predavanje ponovo organizuje na njihovom fakultetu u bliskoj budućnosti.