Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti u Srbiji saznali više o zločinima seksualnog nasilja

Niš i Novi Sad |

Tea Polešćuk, pravni savetnik u Tužilaštvu je sklopu projekta Outreach programa Tribunala namenjenog mladima, održala dva predavanja na temu “Dostignuća i naučene lekcije  MKSJ u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjenog u ratu” za ukupno 70 studenta na dva univerziteta u Srbiji. Prvo predavanje održano je 15. decembra na Pravnom fakultetu u Nišu, dok je sledećeg dana, 16. decembra, gđa Polešćuk održala predavanje studentima žurnalistike u Novom Sadu.

Gospođa Polešćuk je studentima govorila o širem kontekstu seksualnog nasilja kroz istorijat ratovanja i njegovom mestu u sudskoj praksi sudova pre osnivanja MKSJ. Osim toga, objasnila je definiciju seksualnog nasilja počinjenog u ratu, kako se ta definicija razvijala tokom vremena, kao i relevantne odredbe Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ. Gospođa Polešćuk je takođe pomenula presude i odluke koje je MKSJ doneo u vezi s ovim pitanjem. Nadalje je podrobno objasnila pojedinosti relevantnih postupaka vođenih pred MKSJ, uključujući predmete Mucić i drugi, Kunarac i drugi, Šainović i drugi i Đorđević, kao i zaključke koje je Tribunal doneo u vezi sa svakim od njih.

Studenti oba univerziteta su saznali da je Tribunal bio prvi međunarodni sud koji je preduzeo korake bez presedana u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjene u ratu. Zajedno sa svojim sestrinskim sudom za Ruandu, Tribunal je bio među prvim sudovima te vrste koji je podigao optužnice protiv nekoga eksplicitno za seksualno nasilje počinjeno u ratu i definisao rodne zločine, poput silovanja i seksualnog porobljavanja, prema običajnom međunarodnom pravu.

Studenti koji su prisustvovali predavanjima pokazali su veliki interes za temu i bili su iznenađeni obimom zločina seksualnog nasilja počinjenih tokom oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije.

Nakon oba predavanja, nastavno osoblje i studenti su pohvalili inicijativu Outreach programa da organizuje ova predavanja. Nastavno osoblje i studenti su takođe izrazili interes za nastavkom saradnje s Outreach programom tokom predstojeće akademske godine.