Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti u Srbiji uče o praksi MKSJ

Beograd, 15. i 16. decembar 2014.

Outreach program je 15. i 16. decembra organizovao dva gostujuća predavanja na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ukupno 60 studenata je prisustvovalo predavanjima predstavnice Sekretarijata MKSJ u sudnici, Ljiljane Hellman, o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i komandnoj odgovornosti u praksi MKSJ.

Ljiljana je održala dva dvočasovna predavanja i studenti su bili zahvalni na prilici da o ovim temama razgovaraju s nekim ko ima neposredno iskustvo rada na predmetima MKSJ. Jedan student je postavio pitanje: "Šta nam možete reći o doprinosu koji je MKSJ dao razvoju međunarodnog humanitarnog prava?" a Ljiljana je, između ostalog, govorila o razvoju koncepta genocida i činjenici da je jedno od glavnih dostignuća MKSJ bilo definisanje seksualnog nasilja počinjenog u ratu kao zločina prema međunarodnom pravu.

Prilikom diskusije o komandnoj odgovornosti, predmeti MKSJ koji se odnose na ratne zločine počinjene u Vukovaru i srednjoj Bosni pružili su konkretan kontekst u vezi sa tim kako se o ovom vidu odgovornosti rešavalo u sudnicama. Studenti su upoređivali praksu MKSJ i sudova koji postupaju u predmetima za ratne zločine u regionu, a takođe je diskutovano o ulozi koju je MKSJ imao u razvoju drugih ad hoc međunarodnih sudova i Međunarodnog krivičnog suda.

Premda su studenti izrazili neke od frustracija u vezi sa sporim i ponekad kontroverznim uticajem koji suđenje za ratne zločine imaju na javno mnjenje u regionu, ukupni zaključak je da je to bilo potrebno kako bi se društva suočila sa kršenjima ljudskih prava počinjenim u prošlosti i kako bi se okrenula miroljubivoj budućnosti.