Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti Univerziteta u Skoplju proširili znanja o sudskoj praksi MKSJ

Skopje |

Adrian Plevin, pravni savetnik u Kabinetu predsednika MKSJ, je u sklopu projekta Outreach programa namenjenog mladima 20. oktobra 2016. održao predavanje za grupu od 70 studenta i zaposlenih Pravnog fakulteta Univerziteta Sveti Ćirilo I Metodije u Skoplju, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM). Predavanje se odnosilo na praksu MKSJ u presuđivanju za osnovne zločine obuhvaćene Statutom Tribunala: genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.

Studenti su bili zainteresovani za predavanje i željni da saznaju više o istorijatu Tribunala i njegovom radu. Usledila je živa diskusija o poreklu i razvoju pravnih koncepata u osnovi krivičnih dela iz nadležnosti MKSJ, kao i o ulozi MKSJ u tumačenju i primeni ovog korpusa međunarodnog krivičnog prava. Studenti su takođe bili zainteresovani da saznaju o tome kako je Tribunal razlikovao situacije u kojima je počinjen genocid od onih u kojima nije. Takođe ih je interesovala pravna distinkcija između različitih zločina u Statutu Tribunala, kao i potreba da se prepoznaju različiti zločini koji često uključuju ista osnovna krivična dela.

Studenti i zaposleni su izrazili zahvalnost na angažmanu MKSJ u regionu, naglašavajući važnost ovakvih gostovanja kako bi studenti shvatili primenu vladavine prava u kontekstu međunarodnih organizacija i u kontekstu događaja koji su se dogodili u regionu. Takođe su izrazili zahvalnost na uručenim dokumentarnim filmovima i publikaciji MKSJ.

Profesorica Elena Mihajlova je izjavila da je „predavanje na idealan način dopunilo nastavni program o međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom krivičnom pravu i međunarodnom javnom pravu, koji studenti inače prate. Ovo predavanje je stavilo u fokus važnost međunarodnog prava u društvima poput našeg, koje je u konstantnoj tranziciji i ima nestabilan pravni poredak“.

Projekat Outreach programa namenjen mladima finansira Vlada Finske, i on je deo šireg Outreach programa, koji uživa velikodušnu podršku Evropske unije.