Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti upoznati s važnošću rada MKSJ-a s lokalnim zajednicama

Sarajevo, 19. novembar 2013.

Kancelarija MKSJ u Bosni i Hercegovini (BiH) danas je ugostila posjetu grupe studenata Međunarodnog univerziteta u Sarajevu. Dvadeset studenata Odsjeka za međunarodne odnose je aktivno učestvovalo u dvosatnoj prezentaciji postavljajući brojna pitanja oficiru za vezu Sekretarijata Almiru Aliću. Studenti su željeli da saznaju više o organizacionim aspektima suđenja pred Tribunalom kao i o praksi izricanja kazni. Almir je studente takođe upoznao s radom Outreach programa MKSJ-a i govorio o iskustvu interakcije s mladim ljudima u BiH, što je bilo posebno zanimljivo posjetiocima.

Komentarišući prezentaciju, studentkinja Ajla Smaka je izjavila: “Moje kolege i ja smo prisustvovali veoma interesantnom i dobro pripremljenom predavanju. Informacije koje smo dobili tokom prezentacije i iskustvo stečeno tokom posjete terenskom uredu MKSJ je značajno za naš studij, ali i za naše buduće karijere”.

Busra Dillioglu, viši asistent Odsjeka za međunarodne odnose je zahvalila Almiru i naglasila važnost omogućavanja da studenti dobiju informacije iz prve ruke u okviru sigurnog i otvorenog foruma. Gospođa Dillioglu takođe je prepoznala ulogu koju MKSJ može imati u odnosima zajednica: “Ukoliko zaista naučimo mlade da su ova djela zločini protiv čovječnosti, ne samo kao diplomatsku doktrina već kao zaista užasna djela, nadam se da neće biti ponavljanja sličnih stvari u budućnosti”.