Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Pocar predstavio Informativne centre MSKJ-a sarajevskim studentima

Sarajevo |

Sudija MKSJ-a Fausto Pocar je 13. oktobra 2017. održao predavanje studentima Univerziteta u Sarajevu, u kojem je iznio viziju o osnivanju informativnih centara MKSJ-a na području bivše Jugoslavije. Sudija Pocar je naglasio da će takvi centri omogućavati pristup digitalnim bazama podataka sudskih spisa MKSJ-a i pružiti platformu za edukaciju, istraživački rad i druge aktivnosti u vezi s bogatim naslijeđem MKSJ-a. Prvi informativni centar MKSJ-a biće smješten u obnovljenoj sarajevskoj Vijećnici.

Više od 120 studenata i profesora različitih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, među kojima su bili studenti prava, političkih nauka, kriminalistike, filozofije i bezbjednosnih studija, prisustvovali su predavanju. Prisutni su postavljali razna pitanja u vezi s radom MKSJ-a i njegovim predmetima, između ostalog i o dokazivanju postojanja genocidne namjere u predmetima u vezi sa zločinima počinjenim u Srebrenici, napominjući da ta pitanja imaju širi kontekst. Takođe je razgovarano o mogućnosti da se proširi broj zaštićenih grupa prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o genocidu iz 1948. godine. Jedan profesor je pitao da li je na Tribunalu bilo vojnih sudija i upitao se da li bi njihov angažman dodatno unaprijedio rad Suda. Na kraju predavanja rektor Univerziteta u Sarajevu je izrazio nadu da će slična predavanja biti organizovana i u budućnosti, uprkos zatvaranju MKSJ-a.