Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sveučilišna prezentacija inspirirala studente da saznaju više o Međunarodnom sudu

Zagreb, 13. travnja 2012.

Približno 25 studenata Sveučilišta u Zagrebu prisustvovalo je prezentaciji o radu i postignućima MKSJ-a koju su predstavili predstavnici Outreach programa Klara Dokmanović i Christopher Fry. Ovu prezentaciju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava u sklopu svog programa Pravda u tranziciji.

“Neki članovi društva i danas ne znaju ili neće da prepoznaju što se dogodilo tokom rata, ali ogroman broj dokaza MKSJ-a se nikad ne može izbrisati. Ove činjenice pomoći će društvu sada i u budućnosti da razumije istinu o sukobu” rekao je jedan student.

Kako se diskusija okrenula ka pitanju seksualnog nasilja počinjenog u ratu, studentima je prikazan kratki filmo ovoj temi koji je producirao Outreach program.

Jedan drugi student je rekao da je svjedočenje određenih svjedoka veoma zaokupilo njegovu pažnju. “Motivirali su me da saznam više o Tribunalu” rekao je.