Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal nastavlja dijalog s profesorima istorije iz regiona

Beograd |

Outreach program Tribunala je danas nastavio svoje učešće u projektu “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” (HIP), održavši prezentaciju za grupu od 50 profesora srednjih škola sa područja bivše Jugoslavije. Ovo je treći ciklus prezentacija organizovan u okviru projekta HIP, koji promoviše inovativne načine na koje se osetljive teme u nastavi istorije mogu obrađivati.

Tokom dvosatne prezentacije Almir Alić, predstavnik Tribunala u Bosni i Hercegovini (BiH) je, grupu od pedeset profesora upoznao sa radom Tribunala i važnom ulogom koju suđenja za ratne zločine imaju u procesu suočavanja s prošlošću. Cilj ove prezentacije je bio da podstakne profesore da sa svojim učenicima diskutuju o temama u vezi s radom Tribunala i zločinima počinjenim za vreme sukoba tokom devedestih godina XX veka koristeći sudski utvrđene činjenice. Prezentacija se nakon toga usredsredila na razmenu iskustava i naučenih lekcija koje je Outreach program MKSJ stekao tokom sprovođenja svojih aktivnosti namenjenim mladim ljudima u regionu. Pitanja koja su profesori istorije postavljali tokom i nakon prezentacije naglasila su važnost direktne komunikacije između Tribunala i zajednica u regionu.

Projekat HIP organizovala je fondacija Anne Frank House iz Amsterdama u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama iz regiona. Glavni ciljevi ovog projekta su da omogući diskusiju o novijoj istoriji nacionalizma, diskriminacije, predrasuda i stereotipa u zemljama bivše Jugoslavije, kao i da stimuliše razgovor i kritičko mišljenje o ovim temama kod profesora srednjih škola i njihovih učenika.

Outreach program Tribunala podržava projekat HIP u sklopu strategije okončanja svog rada, koja ima za cilj da ojača kapacitete lokalnih aktera i prenese svoje projektne aktivnosti na partnere u regionu.