Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal nastavlja saradnju s univerzitetima u Crnoj Gori

Podgorica |

Aleksandar Kontić, pravni savjetnik u Kabinetu tužioca, je u sklopu projekta Outreach programa Tribunala namijenjenog mladima prošle sedmice održao dva predavanja  Podgorici, Crna Gora. Prvo predavanje na temu, "Priznanja krivice pred MKSJ", održano je za grupu od 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Donja Gorica. Drugo predavanje, na temu "Prekretnice i dostignuća MKSJ u krivičnom gonjenju za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji", održano je kasnije istog dana za grupu od 40 studenata Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Studenti Univerziteta Donja Gorica su pokazali veliki interes za temu i postavljali dobro promišljena pitanja u vezi s uticajem priznanja krivice na postupke vođene pred MKSJ, uopšteno o radu MKSJ, konkretnim postupcima poput predmeta Gotovina i drugi i Šešelj, te pitanju pomirenja.

Studente Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore interesovalo je da saznaju više u vezi s genocidom u različitim opštinama u BiH u predmetu Karadžić, kao i o tome kako se dokazuje postojanje namjere da se počini genocid. Predmet Šešelj je takođe bio tema diskusije. Jedan student se interesovao zašto Pretresno vijeće Šešelja nije proglasilo krivim za govor mržnje, komentarišući da su sada nove generacije izložene takvom diskursu. Takođe je diskutovano o navodima o zločinima koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova.

Nastavno osoblje na oba univerziteta je pružilo podršku predavaču u pripremi i držanju predavanja i izrazilo zahvalnost Outreach programu na organizaciji ovih predavanja. Takođe su izrazili interes za nastavak saradnje s Tribunalom.