Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal učestvovao u letnjoj školi Univerziteta u Prištini

Priština, 30. i 31. jul 2013.

Outreach program Tribunala nastavio je svoj rad s mladima na Kosovu organizujući ove nedelje dva predavanja za studente univerziteta. Alexandros Zervos, zamenik šefa Kabineta predsednika MKSJ otputovao je u Prištinu gde je održao prezentacije o sudskoj praksi MKSJ I zločinima obuhvaćenim mandatom ove institucije. Ova predavanja, održana 30. i 31. jula, održana su u sklopu Međunarodne letnje škole Univerziteta u Prištini, koja je okupila studente sa Kosova i iz okolnih zemalja.

Alexandrosovim predavanjima je prisustvovalo oko 25 studenata i u oba navrata su usledile žive diskusije o temama obuhvaćenim predavanjem. Diskusije su se dotakle pitanja poput toga da li definiciju genocida treba proširiti da obuhvati dodatne grupe, da li određene vrste zločina mogu biti kvalifikovane kao genocid i kako same kvalifikacije zločina utiču na proces pomirenja.

Jedan student koji je prisustvovao predavanju je izjavio: “Ovo je bila najbolja diskusije tokom cele letnje škole do sada. Impresivno i inspirativno”.

Alexandros je podelio velike količine štampanih materijala o Tribunalu i podstakao studente da posete vebsajt MKSJ i njegove naloge na društvenim mrežama. Na kraju predavanja, organizatori su izrazili svoju zahvalnost i pozvali Alexandrosa da ponovo održi slične prezentacije u budućnosti.