Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal ugostio novinare iz bivše Jugoslavije

The Hague, 28 October 2013

Outreach program Međunarodnog suda danas je ugostio grupu od osam novinara iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Srbije koji su došli u intenzivnu petodnevnu studijsku posetu MKSJ. Ova poseta je organizovana u saradnji s Balkanskom mrežom istraživačkog novinarstva (BIRN), dugogodišnjim partnerom Outreach programa koji deluje u regionu bivše Jugoslavije.
   
Novinari će se tokom posete susresti s visokim zvaničnicima Sudskih veća, Sekretarijata i Tužilaštva koji će im predstaviti ključne funkcije ta tri tela. Posetioci će prisustvovati suđenjima, a takođe će imati priliku da razgovaraju s predsednikom MKSJ Theodorom Meronom i tužiocem Sergeom Brammertzom.

"S obzirom na teret nedavne prošlosti i debatu koja se u regionu bivše Jugoslavije vodi o radu Međunarodnog suda, za mene, kao novinara, je od presudne važnosti to što mi se ukazala prilika da dobijem neposredne informacije o radu ove institucije, kao i o načinima na koje se međunarodno humanitarno pravo primenjuje u konkretnim predmetima," izjavila je gostujuća novinarka BIRN-a Erna Mačkić.

Centralni događaju u toku ove posete je okrugli sto o izazovima izveštavanja o suđenjima za ratne zločine. Ovaj skup, zajedno s prezentacijama Službe za komunikacije Tribunala, ima za cilj da novinarima iz regiona koji žele da izveštavaju o postupcima pred Tribunalom pruži praktične savete i pomoć.

Novinari će takođe imati priliku da pogledaju izbor dokumentarnih filmova u produkciji MKSJ, kao i da diskutuju o potencijalima korišćenja arhive Tribunala za produkciju filmova i istraživačko novinarstvo.

Kako se MKSJ približava kraju svog sudskog mandata, Outreach program intenzivira napore da ključnim akterima u bivšoj Jugoslaviji, kao što su novinari, poboljša pristup spisima Međunarodnog suda i time promoviše bolje razumevanje njegovog rada i doprinosa međunarodnom humanitarnom pravu.