Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal ugostio studijsku posetu Inicijative mladih za ljudska prava

Hag |

Outreach program je u saradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava iz Srbije organizovao dvodnevnu studijsku posetu Tribunalu grupe od 25 mladih iz Srbije, Francuske, Nemačke i sa Kosova. Fokus posete je bio rad Tribunala, njegova dostignuća i sudska praksa, kao i rad Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). Posetioci su se sastali sa jednim sudijom MKSJ i osobljem Tužilaštva i Sekretarijata kako MKSJ, tako i MMKS. Osim toga prisustvovali su prezentaciji o ulozi medija u suđenjima za ratne zločine koju je održao direktor nezavisne novinske agencije Sense čije je sedište u Hagu. Posetioci su takođe prisustvovali suđenju u predmetu Mladić.

Najzanimljiviji deo posete je bila sesija s pitanjima i odgovorima kojoj je prisustvovao sudija MKSJ Alphons Orie koji je posetiocima govorio o ulozi sudije u postupcima pred sudom. Analitičar Tužilaštva, William Tomljanovich predočio je posetiocima istorijat sukoba u bivšoj Jugoslaviji i objasnio strukturu MKSJ i njegovu sudsku praksu. Takođe je detaljno opisao zasebne organe Tribunala i njihove uloge i zaduženja. Predstavnica Službe za žrtve i svedoke MKSJ, Aida Hasanbegović, upoznala je posetioce sa pionirskim radom te službe koja je od presudne važnosti za nepristrasno i neometano odvijanje suđenja pred Tribunalom. Posetioce je takođe posebno zanimao psiho-socijalni aspekt rada Službe za žrtve i svedoke, kao i mere za zaštitu svedoka. Pravni savetnik tužioca, Kevin Hughes, posetioce je upoznao s radom Tužilaštva i saradnjom sa sudovima u regionu.

Poseta je okončana upoznavanjem sa radom MMKS koji je predstavila šefica Službe za odnose s javnošću MMKS, Giorgia Tortora, i diskusijom o radu Outreach programa MKSJ sa predstavnikom Outreach programa, Nenadom Golčevskim.

Ova poseta je organizovana u sklopu šireg programa “Pravda bez pomirenja” o uticaju suđenja za ratne zločine. Učesnici ovog programa će analizirati  i diskutovati o ulozi suđenja za ratne zločine i njihovim pravosudnim, političkim i društvenim implikacijama u XX veku. Učesnici su takođe posetili Dahau, kao i Centralu za rešavanje nacionalsocijalističkih zločina koja se nalazi u Nemačkoj, dok će u drugom delu programa posetiti Srbiju i Kosovo.

Outreach program MKSJ će nastaviti rad s partnerskim organizacijama na području bivše Jugoslavije kako bi omogućio organizovanje sličnih studijskih poseta Tribunalu.