Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici Međunarodne škole u Beogradu pitaju kakvu korist Srbija ima od rada Tribunala

30. oktobar 2012, Beograd

Međunarodnu srednju školu u Beogradu otvorila je 1948. godine supruga tadašnjeg britanskog ambasadora. Danas školu pohađa 356 učenika poreklom iz raznoraznih nacionalnih i kulturnih miljea.

Danas se 60 učenika okupilo kako bi čuli Morgianu Brading, oficira za vezu Sekretarijata Tribunala u Beogradu, koja je govorila o radu MKSJ. Pre nego što je prezentacija počela, direktor škole je objasnio da učenici često vode žučne rasprave na časovima o temama poput genocida ili bombardovanja Srbije od strane NATO snaga. Nastavnici podržavaju razgovor o kontraverznim temama i izrazili su nadu da će se prezentacija o Tribunalu pokazati veoma korisnom kako za učenike, tako i za nastavno osoblje.
Publika je bila posebno zainteresovana za mandat Tribunala i postavljana su detaljna pitanja o definiciji svakog od zločina kojima se on bavi. Morgiana je iscrpno govorila o ovoj temi, usredsredivši se na pitanja i probleme s kojima se tužioci susreću kada pokušavaju da dokaži zločin genocida.

Verovatno najvažnije pitanje je postavljeno na kraju prezentacije: kakvu korist društvo u Srbiji ima od rada Tribunala?

Morgiana je objasnila da je korist višestruka. Činjenice utvrđene pred Tribunalom predstavljaju deo istorijskog zapisa o tome šta se dogodilo tokom ratova na Balkanu, i kao takve imaju ulogu u suočavanju s prošlošću, što je jedan od ključnih izazova za društva koja se oporavljaju od sukoba. Ključna korist je ta što Tribunal krivično goni samo pojedince, čime sprečava da se krivica pripiše narodima ili državama. To pomaže da se skine teret s ostatka društva – posebno mladih generacija – omogućavajući im da se okrenu budućnosti, a da ih pritom ne sputava prošlost.