Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici na jugu Kosova proširili svoja znanja o Tribunalu

Prizren, 18. oktobar 2013.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR KS) je u partnerstvu s Outreach programom MKSJ danas održala prezentaciju o radu i dostignućima Tribunala za oko 40 učenika završnog razreda Gimnazije “Gjon Buzuku” u Prizrenu.

Predstavnici YIHR KS su započeli svoju prezentaciju predstavivši istorijat MKSJ, uključujući njegovo osnivanje i mandat, te pojedinosti o podizanju optužnica, osuđujućim i oslobađajućim presudama. Nakon toga su se osvrnuli na predmete koji se neposredno odnose na Kosovo, poput postupaka protiv Slobodana Miloševića i Vlastimira Đorđevića, i predmeta Haradinaj i drugi i Limaj i drugi. 

Učenicima su takođe prikazani snimci svedočenja tri svedoka pred Tribunalom, a razgovarano je i o važnosti doprinosa MKSJ razvoju međunarodnog krivičnog prava.

Nakon toga je usledilo vreme posvećeno pitanjima i odgovorima, i učenici su predavačima postavljali brojna pitanja o raznim temama. Započeta je opšta diskusija o važnosti nezavisnosti i neutralnosti pravosuđa, a učenika je takođe interesovalo da saznaju više o zaštiti koja se pruža određenim svedocima koji svedoče pred Tribunalom i o radu Službe za žrtve i svedoke MKSJ.
 

Evaluacijski formulari koji su učenici ispunili sadržali su izuzetno pozitivne komentare, a više njih je izrazilo želju da prezentacija traje duže jer žele da saznaju još više o radu Tribunala.