Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici u Šapcu upoznati s MKSJ

Šabac, 27. mart 2012.

Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading danas je prisustvovala studentskoj debati u Šapcu, zapadna Srbije, gde je govorila o radu MKSJ. U debati je učestvovalo otprilike 30 učenika srednjih škola. Pre nego što je počela generalna debata, Morgijana je mladima u publici predstavila informacije o osnivanju MKSJ kao i o predstojećem Rezidualnom mehanizmu za međunarodne krivične sudove, koji će dovršiti rad MKSJ nakon što Tribunal bude zatvoren.

Učenici su na početku rekli da znaju vrlo malo o događajima koji su se odigrali na Balkanu tokom 1990-tih, ali kako se debata razvijala, naki od njih su počeli da ponavljaju pogrešne informacije o Tribunalu, sugerišući da on nepravedno sudi samo Srbima. Morgiana je iskoristila ovu priliku da istakne neke od predmeta pred MKSJ u kojima su Srbi bili žrtve.

Učenici su bili veoma iznenađeni kada su saznali da seksualno nasilje nije smatrano ratnim zločinom pre sukoba na Balkanu, a Morgiana je prisutne upoznala s nekim od predmeta pred Tribunalom koji su bili prekretnica na ovom polju, uključujući predmet Kunarac i drugi i predmet koji se odnosi na zatočenički logor Čelebići.

Na kraju ovog skupa, većina učenika se složila s tim da su ovakve debate posebno važne za mlade njihovog uzrasta, jer im suočavanje s pouzdanim i tačnim informacijama o prošlosti njihovog regiona može pomoći na putu pomirenja.