Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici u gradu poznatom po masakru saznali više o MKSJ-u

Srebrenica, 1. mart 2012.

Grupa od 33 učenika završne godine Srednjoškolskog centra u Srebrenici, Bosna i Hercegovina, danas se okupila kako bi čula prezentaciju o radu i dostignućima MKSJ koju je održao predstvnik Outreach programa Almi Alić.

Tokom dvosatne multimedijalne prezentacije, učesnici su upoznati sa mandatom Tribunala, njegovom strukturom, pravilima i postupcima, i imali su priliku da saznaju više o konkretnim predmetima pred MKSJ-om, uključujući i predmete koji se tiču zločina počinjenih u Srebrenici i Čelebićima.

Druge teme o kojima se razgovaralo tokom prezentacije i diskusuje koja je uslijedila uključivale su seksualno nasilje, pretpostavku nevinosti, organizaciju suđenja i Pritvorsku jedinicu UN-a.

Većina učenika se složila da svi koji su počinili zločine treba da odgovaraju za to bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju i mnogi su rekli da je Tribunal dao pozitivan doprinos kažnjavanju ratnih zločina na području bivše Jugoslavije.

Na kraju prezentacije učenicima su podijeljeni informativni i promotivni materijali suda, a potaknuti su i da prate rad suda na internet stranici i društvenim mrežama.