Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uspešna serija predavanja na univerzitetima u Srbiji

Niš, Novi Sad, Beograd i Novi Pazar, 22. – 25. oktobar 2013.

Lada Šoljan, pravna savetnica iz Kabineta tužioca MKSJ, ove sedmice je otputovala u Srbiju gde je održala pet predavanja o radu Tribunala studentima više ustanova visokog obrazovanja.

Na univerzitetima u Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru, kao i na Beogradskoj otvorenoj školi, Ladina predavanja su se uglavnom bavila pitanjima unakrsnog ispitivanja svedoka u sudnici i kao i njihove zaštite i podrške koja im se pruža.

Studenti na svakom od ovih univerziteta su bili zainteresovani i fascinirani temama i Ladi postavljali brojna pitanja. Neki su imali pitanja u vezi s tehničkim aspektom rada pravnika na Tribunalu, dok su drugi imali pitanja u vezi s konkretnim predmetima, između ostalog i o postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i bivših hrvatskih generala obuhvaćenih predmetom Gotovina i drugi. Postavljena su brojna pitanja u vezi sa zaštitom svedoka na suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, kojim su obuhvaćeni bivši pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.

Deo prezentacije posvećen svedocima je izazvao brojna pitanja studenata, između ostalog o tome kako se pravnici i istražitelji nose sa sopstvenim emocijama prilikom uzimanja iskaza od ranjivih žrtava i svedoka, kao i o tome koliko su u stanju da prepoznaju da li svedok laže ili je zastrašen.

Još jedna često pominjana tema u pitanjima je bila šta će se desiti nakon što MKSJ zatvori svoja vrata, što je Ladi poslužilo kao prilika da govori o Mehanizmu za međunarodne krivične sudove, instituciji koja će naslediti sud.

Predavanja su se pokazala kao vrlo popularna, a svako od njih okončano je burnim aplauzom.