Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Važnost edukacije mladih u prevenciji zločina

Jahorina |

Edukacija i angažovanje mladih ljudi u promociji ljudskih prava bili su u fokusu radionice koju je 16. jula organizovao Institut edukatora ljudskih prava (EIHR) na Jahorini u Bosni i Hercegovini. Ovaj skup je okupio predstavnike organizacija aktivnih na polju tranzicijske pravde koji su razmatrali mogućnosti uvođenja sadržaja vezanih za prevenciju masovnih zločina u školske programe širom BiH.

Predstavnik MKSJ-a, g. Almir Alićje grupu od 15 učesnika skupa upoznao s iskustvima Tribunala u radu sa srednjoškolskom i univerzitetskom omladinom u regiji u sklopu svog Outreach programa. On je objasnio da su informacije o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, bazirane na sudskim činjenicama utvrđenim izvan razumne sumnje, dobro prihvaćene od učenika srednjih škola na prostoru cijele države. Učenici i nastavno osoblje su bili zainteresovani da o radu Tribunala iz prve ruke saznaju i da se upoznaju s konkrenim zločinima i predmetima iz njegove sudske prakse.

Na osnovu iskustava Outreach programa Tribunala, učesnici skupa iz SAD, Italije i BiH su istraživali potencijal koji mladi ljudi imaju za unaprijeđenje priocesa suočavanja s prošlošću. Učesnici su zaključili da postoji jasna potreba da se razviju relevantni sadržaji i metodologija kako bi se pripadnike ove starosne skupine educirali o masovnim zločinima i važnosti njihove prevencije.

Nakon održavanja ove radionice, EIHR u saradnji s predstavnicima partnerskih organizacija očekuje da se razvije konkretni edukacioni materijal i da se nastavno osoblje obuči za samostalno držanje predavanja o prevenciji masovnih zločina. U pronalaženju odgovarajućih partnerstava EIHR prepoznaje važnost uključivanja bogatih iskustava nastavnika, te različitih međunarodnih i nevladinih organizacija koji su aktivne na polju tranzicijske pravde.