Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Završen ciklus prezentacija u srednjim školama u Hrvatskoj

Zagreb |

Serija prezentacija u srednjim školama u Hrvatskoj o radu i postignućima Međunarodnog suda, završila se danas posjetom Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji “Kantakuzina Katarina Branković” u Zagrebu. U okviru ovog ciklusa organizovano je ukupno 14 prezentacija, koje su održali članovi Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj (YIHR HR), nakon što su prethodno prošli obuku od strane predstavnika Outreach programa MKSJ-a.

Prezentaciji u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji prisustvovalo je 36 učenika i profesor povijesti i geografije Samir Hasanagić. Učenici su imali priliku da saznaju više o tranzicijskoj pravdi, klasifikaciji zločina počinjenih u ratu, povijesnim i političkim okolnostima nastanka MKSJ-a, te važnosti razvijene sudske prakse u kontekstu doprinosa međunarodnoj pravdi. Posebna pozornost pridata je predmetima koji su se vodili pred MKSJ-om a tiču se zločina počinjenih u Škabrnji, Dubrovniku, Vukovaru, Zagrebu i u operaciji Oluja.

Učenici su slušajući predavanje postavljali veliki broj pitanja te pokazali snažan interes za temu procesuiranja ratnih zločina na području bivše SFRJ, te kritički raspravljali o značaju MKSJ-a i njegovom utjecaju na trenutne međunacionalne odnose u Hrvatskoj i regiji. Iako su učenici bili kritični prema presudama MKSJ-a, prepoznali su važnost kažnjavanja svih počinjenih zločina. Iskazali su kako je pohvalno organizirati ovakve prezentacije jer su javnost i obrazovne institucije pristrasne kod širenja informacija o ratu, te je kvalitetnijim obrazovanjem potrebno spriječiti daljnju mržnju i ksenofobiju, posebno među mladima.

Outreach program MKSJ će u 2016 nastaviti s prezentacijama u srednjim školama u BiH, Srbiji, na Kosovu i u Crnoj Gori, dok se novi ciklus posjeta školama u Hrvatskoj planira u drugoj polovici 2016. godine.