Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zeničkim gimnazijalcima održana dodatna prezentacija

Zenica 11. mart 2013.

Zenički gimnazijalci su tražili više. Predstavnik Outreach programa Almir Alić posjetio je ovaj grad u centralnoj Bosni početkom februara kako bi održao prezentaciju o radu MKSJ-a. Međutim, učenici su smatrali da su vidjeli tek vrh ledenog brijega i zahtijevali dodatnu prezentaciju. Almir je, da bi im udovoljio, danas ponovo posjetio školu i održao dodatnu prezentaciju o seksualnom nasilju počinjenom u ratu. Nakon toga je uslijedila praktična vježba tokom koje su učenici podsticani da primijene ono što su naučili o principima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava, na sukobe iz prošlosti.

Jedna osamnaestogodišnja učenica je pohvalila prezentaciju rekavši: “Odlična je, jer ima višu svrhu - govori o važnosti nezaborava i načinu savladavanja ratnih trauma”.

Jedna druga učenica je izjavila: “Prezentacije poput održane trebaju zaživjeti u svim osnovnim i srednjim školama u našoj državi, kako bi mladi ljudi shvatili da trebaju razmišljati svojom glavom o posljedicama vlastitih postupaka. Oni koji čine zla moraju znati da će biti kažnjeni za to i da oni koji to skrivaju i koji ne žele pričati o tome dijele jednaku krivicu”.