Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zvaničnica MKSJ razgovarala o radu Tribunala sa univerzitetskim studentima u Bosni

Travnik, 22. maj 2012.

Nerma Jelačić, šefica Outreach programa MKSJ-a, danas je govorila o dostignućima Tribunala grupi od 50 studenata i profesora Pravnog fakulteta i Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta Vitez u Travniku, Bosna i Hercegovina.

Jednosatna prezentacija je potakla živu diskusiju o većem broju pitanja, uključujući efikasnost postupaka pred MKSJ i vezu između odluka MKSJ-a i Međunarodnog suda pravde.

Takođe je razgovarano o tome da li trošenje toliko vremena i resursa na suđenja visokim zvaničnicima znači da će neposredni počinioci nekih od zločina izbjeći pravdu. S tim u vezi, jedan od profesora je izrazio svoju zabrinutost zbog sporosti suđenja za ratne zločine pred lokalnim sudovima, koja nastaje zbog velikog broja predmeta i nedovoljnih resursa.

Senad Tatarević, izvršni direktor univerziteta, istakao je važnost ovakvih prezantacija koje skreću pažnju studenata na pionirsku sudsku praksu i dostignuća Tribunala, za koje je rekao da će značajno doprinijeti njihovom poznavanju međunarodnog humanitarnog prava.