Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Članovi UN kluba sa Beogradskog univerziteta u poseti MKSJ

Hag, 2. mart 2015.

U okviru tekuće saradnje Outreach programa i UN kluba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Srbija, grupa od 50 studenata danas je posetila MKSJ. Tokom posete studenti su imali priliku da prisustvuju suđenju u predmetu Mladić i da se susretnu s predstavnikom Outreach programa, Nenadom Golčevskim, koji ih je upoznao s radom i dostignućima MKSJ, i posebno, ulogom Outreach programa u pružanju informacija o Tribunalu zajednicama u bivšoj Jugoslaviji.

Studenti su nakon prezentacije postavljali brojna pitanja o nizu tema, od etničke pripadnosti lica osuđenih pred MKSJ do uloge Tribunala u borbi protiv nekažnjivosti u bivšoj Jugoslaviji. U vezi sa aktuelnim predmetima goste su zanimali razlozi za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, uslovi pod kojima je pušten i to koja je verovatnoća da će to suđenje doći do faze izricanja presude. Neka od postavljenih pitanja ukazuju na to da studenti nemaju sveobuhvatne informacije o pitanjima u vezi s Tribunalom ili da ih pogrešno razumeju. Na primer, oni veruju da Srbija kao država može biti kažnjena zbog aktivnosti Vojislava Šešelja tokom boravka na privremenoj slobodi.

Nenad je studentima pojasnio neka od pitanja o kojima su imali pogrešna shvatanja, i iskoristio te primere da naglasi važnost rada Outreach programa MKSJ u prevazilaženju jaza između Haga i Balkanskog poluostrva.

Iako su studenti iz Beograda imali veoma kritičke poglede u vezi s radom MKSJ, takođe su izrazili zadovoljstvo zbog toga što su imali priliku da posete Tribunal i razgovaraju o ovim pitanjima direktno s njegovim predstavnicima.