Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Švedski studenti upoznati s radom MKSJ

Sarajevo, 13. maj 2014

Terenski ured MKSJ-a u Sarajevu posjetila je danas grupa od 25 studenata Društva za međunarodne odnose iz Göteborga u Švedskoj. Almir Alić, predstavnik MKSJ-a u BiH, je upoznao studente s radom i postignućima Tribunala, kao i iskustvima Outreach programa u radu sa zajednicama na prostoru bivše Jugoslavije. Almirovo uvodno izlaganje je poslužilo kao odlična osnova za veoma živu diskusiju vođenu tokom cijele dvosatne prezentacije.

Diskusija o doprinosu MKSJ-a međunarodnoj pravdi, kao prvog međunarodnog suda osnovanog nakon tribunala u Nirnbergu i Tokiju, ostavila je naročit utisak na Junyu Murakami, članicu Društva za međunarodne odnose iz Japana koja je prisutne kolege podsjetila da su: “Ratni zločini vojske imperijalnog Japana zaboravljeni, naročito od strane mlađe generacije i desničarskih političara. Zbog toga, ovo predstavlja dragocjenu priliku da se podsjetim na važnost suočavanja sa zločinima počinjenim tokom istorije mog naroda.

Studenti su ocenili projekte Outreach programa kao izuzetno dobre i istakli da naročito veliki potencijal u procesu suočavanja s prošlošću posjeduju mladi na prostoru bivše Jugoslavije.

Studentica Eva Corjin, je istakla: “Naučila sam mnogo tokom vaše prezentacije i veoma sam zahvalna za napore koje ulaže Outreach program MKSJ. Jasno je da strastveno radite svoj posao i vraćate nam vjeru u UN kao organizaciju. UN može ponekad biti kritikovan, ali rad koji vi činite je nesumnjivo od ogromne važnosti!