Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Američki studenti posetili terenski ured MKSJ-a u Sarajevu

Sarajevo, 25. juli 2014.

Grupa studenata Univerziteta u Denveru, SAD, u sklopu studijskog programa Bosni i Hercegovini, danas je posjetila terenski ured MKSJ-a u Sarajevu. Almir Alić, predstavnik sekretarijata MKSJ-a, je tokom dvosatne prezentacije upoznao studente s radom Tribunala, njegovim glavnim dostignućima i izazovima s kojima je suočena ova sudska institucija.

Studenti predvođeni profesoricom Ann Petrilom, direktoricom za terensku edukaciju Univerziteta u Denveru, naročito su zanimanje pokazali za iskustva Outreach programa MKSJ-a u radu sa zajednicama na prostoru BiH. Pored pitanja vezanih za kaznenu politiku Tribunala i priznanja krivice, studente je interesovala tranzicija u procesuiranju predmeta vezanih za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava s MKSJ-a na nacionalne sudove kao i uloga koju je Haški tribunal imao u jačanju lokalnog pravosuđa i uspostavljanju veze između međunarodnog i nacionalnog pravnog sistema.

Jillian Morrison, 29 godina, Univerzitet u Denveru, Kolorado, SAD:

“MKSJ zaslužuje veliku zahvalnost zbog profesionalizma i predanosti u potrazi za pravdom za žrtve genocida i ratnih zločina. Nadam se da rad MKSJ-a neće biti zaboravljen i da će međunarodna zajednica pružiti podršku outreachu i naporima MKSJ-a, posebno onima koji se tiču informisanja mladih koji će premostiti jaz na putu mira.“Deanna Barton, 21 godina, Univerzitet u Denveru, Kolorado, SAD:

“Ovo predavanje je pružilo dobar uvid u djelovanje MKSJ-a, ne samo u sudnicama, već i među zajednicama. Video snimci dijaloga između žrtava i zločinaca u okviru sudskog postupka predstavljaju nevjerovatan prikaz onoga što se dešava na MKSJ-u, kao i cilja MKSJ-a da kroz pravdu pomogne da se zacijele rane žrtava.“