Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Bosanski učenici saznali više o MKSJ-u

Zvornik, 2. mart 2012.

Almir Alić iz kancelarije Outreach programa Tribunala u Bosni i Hercegovini održao je prezentaciju o radu i dostignućima Međunarodnog suda grupi od 16 učenika završne godine Gimnazije i Srednje stručne škole “Petar Kočić” u Zvorniku.

Zvornik je opština i pogranični grad na granici sa Srbijom na rijeci Drini u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini. Grad je bio poprište brojnih masakara tokom sukoba od 1992. do 1995. godine, od kojih je možda najzloglasniji onaj iz jula 1995. godine, kada je nekoliko stotina muškaraca bosanskih Muslimana iz obližnje Srebrenice i Potočara prebačeno na farmu u Pilici i druge zatočeničke objekte u opštini Zvornik gdje su ih zlostavljali, mučili, premlaćivali i pogubili pripadnici srpskih snaga.

Nakon dvosatne multi-medijalne prezentacije uslijedila je živa diskusija o brojnim pitanjima koja se tiču mandata i procedura Tribunala, uključujući prava optuženih pred MKSJ-om i uslove u Pritvorskoj jedinici UN-a. Učenici su takođe bili zainteresovani da saznaju više o predmetima koji se tiču zločina počinjenih na širem području Srebrenice.

Prije nego što su otišli na sljedeći čas, Almir je učenicima podijelio informativne materijale i podstakao ih da prate rad MKSJ-a na internet stranici i na društvenim mrežama kako bi više saznali o svakodnevnom radu Tribunala.