Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Crnogorski pravni stručnjaci proširili svoja znanja o MKSJ

13. septembar 2012, Podgorica

Otprilike 25 sudija, profesora, studenata i novinara danas je prisustvovalo predavanju koje je održala predstavnica MKSJ Ljiljana Hellman na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Nakon predavanja, prisutni su diskutovali sa Ljiljanom i postavljali brojna pitanja. Pravni stručnjaci bili su zainteresovani da saznaju više o suđenjima pred Tribunalom i da ih uporede sa suđenjima u njihovim sudovima. Mnoga pitanja, neka inspirisana medijskim praćenjem suđenja Vojislavu Šešelju, odnosila su se na prava optuženih.

Jedan student je sugerisao da je Tribunal pristrastan na račun određenih grupa, rekavši da je MKSJ “subjektivan u svom radu i da je većina optužnica koje je podigao zasnovane na emotivnim i iracionalnim izjavama i nisu zasnovane ni na kakvim pravim dokazima.”

Ovo pitanje pokrenulo je živu diskusiju o praksi podizanja optužnica na Tribunalu, a Ljiljana je objasnila da se optužnice podižu jedino ako sudsko veće odluči da postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na to da je osoba u pitanju umešana u zločine obuhvaćene Statutom Tribunala.

Diskusija se nakon toga usmerila na načine na koje su tokom godina sudije MKSJ menjale Pravilnik o postupku i dokazima. Jedan sudija je pitao da li se svedocima može suditi ukoliko daju lažni iskaz, a Ljiljana je detaljno objasnila postupke za nepoštovanje suda, koristeći nedavni postupak protiv Zuhdije Tabakovića kako bi pružila konkretne primere.

Takođe se detaljno raspravljalo o praksi izricanja kazni, a crnogorske sudije bile su znatiželjne u vezi s faktorima koje sudije Tribunal uzimanju u obzir pri odmeravanju dužine kazne.