Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Diplomate s Kosova u poseti Tribunalu

Hag, 11. septembar 2014.

Grupa od šest diplomata s Kosova danas je posetila Tribunal gde su se sastali s Nenadom Golčevskim, šefom Outreach programa MKSJ i Andrew Beggom, pravnim savetnikom Sekretarijata MMKS. Osim toga posetioci su prisustvovali suđenju u predmetu Hadžić.

Nenad Golčevski je posetioce upoznao s radom i dostignućima MKJS i govorio o strategiji okončanja njegovog rada. Takođe je istakao važnost prenošenja znanja sa Tribunala na region i jačanja pravosudnih sistema u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Naglasio je da je, s obzirom da je MKSJ u poslednjoj fazi svog mandata, od ključne važnosti da lokalni sudovi efikasno procesuiraju predmete u vezi s ratnim zločinima. Posetioci su želeli da saznaju više o saradnji MKSJ i lokalnih sudova i postavili nekoliko pitanja u vezi s predmetima koji su prosleđeni sudovima u bivšoj Jugoslaviji.

Andrew Begg je diplomate s Kosova upoznao s mandatom i zadacima MMKS i ulogom koju ta institucija ima u strategiji okončanja rada MKSJ i MKSR. Istakao je da su funkcije MMKS između ostalog, vođenje žalbenih postupaka, izvršenje kazni, zaštita svedoka, preispitivanje presuda, vođenje ponovljenih suđenja ako se pojave novi dokazi, pružanje podrške nacionalnim pravosuđima, kao i rukovođenje arhivima MKSJ i MKSR.

Ovu posetu je organizovao Holandski institut za međunarodne odnose Clingendael u saradnji s Outreach programom MKSJ.