Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Diskusija o istraživanju javnog mnjenja u Srbiji o ratnim zločinima

Beograd, 28. februar 2012.

Predstavnica Outreach programa Tribunala u Srbiji Morgiana Brading govorila je konferenciji za štampu u Medija centru u Beogradu na predstavljanju najnovijeg istraživanja javnog mnjenja građana Srbije o percepcijama i stavovima o Međunarodnom sudu i suđenjima za ratne zločine.

Ovo istraživanje je finansirala Misija OEBS u Srbiji a koordinator je bio Beogradski centar za ljudska prava. Ostali govornici na ovoj prezentaciji su bili profesor Vojin Dimitrijević (Beogradski centar za ljudska prava), Dušan Ignjatović (Nacionalni savet za saradnju s Međunarodnim sudom) i Ivan Jovanović (OEBS). Konferenciji za štampu je prisustvovalo oko 70 novinara, predstavnika nevladinih organizacija i diplomata.

Istraživanje je pokazalo da većina građana Srbije ima negativan stav prema Međunarodnom sudu i minimalno znanje o predmetima vođenim pred MKSJ i pred nacionalnim sudovima.

Morgiana i ostali panelisti su diskutovali o rezultatima, zaključujući da proces suočavanja s prošlošću u Srbiji tek u povoju, kao i da šturo ili senzacionalističko izveštavanje medija ne doprinosi pokretanju ovog procesa.

Gospodin Ignjatović je izjavio da je javnosti lakše da veruje da je MKSJ antisrpski, nego da prihvati da su Srbi počinili teške zločine u sukobima devedesetih godina XX veka.