Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dokumentarni film o zločinima nad kulturnom baštinom prikazan u Zagrebu

Zagreb |

Outreach program Međunarodnog suda danas je u Zagrebu održao projekciju svog najnovijeg dokumentarnog filma Dubrovnik i zločini nad kulturnom baštinom. Projekcija je organizirana u suradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava, a nazočili su joj zainteresirani za tranzicijsku pravdu i ljudska prava, te predstavnici medija.

Nakon projekcije uslijedila je diskusija fokusirana na rad Outreach programa i njegov utjecaj u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Kao odgovor na pitanje u vezi s budućnosti outreach aktivnosti nakon zatvaranja Tribunala naglašeno je da će civilno društvo imati središnju ulogu u tom pogledu te da bi informacijski centri MKSJ-a u državama nastalim na području bivše Jugoslavije mogli poslužiti kao središta za pristup informacijama u vezi s MKSJ-om.

Dubrovnik i zločini nad kulturnom baštinom je šesti dokumentarni film u produkciji Outreach programa koja je pokrenuta s ciljem da rad i postignuća Tribunala približi publici na području bivše Jugoslavije i širom svijeta. Ovaj film predstavlja pregled rada Tribunala u presuđivanju za zločine sustavnog uništavanja institucija namjenjenih religiji, obrazovanju ili kulturi.