Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

'Dva sata je premalo za ovako interesantno predavanje'

Sarajevo i Zenica, 25. i 26. mart 2013.

Projekat gostujućih predavanja predstavnika MKSJ-a na univerzitetima u Bosni i Hercegovini uspješno je započeo serijom prezentacija o Oblicima krivične odgovornosti pred MKSJ-om, održanih u periodu 25.-26. marta 2013. na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Američkom Univerzitetu u Sarajevu i Pravnom fakultetu u Zenici.

Thomas Wayde Pittman, viši pravni savjetnik Žalbenog vijeća MKSJ-a, podijelio je svoje dugogodišnje radno iskustvo sa prisutnim auditorijem u veoma nadahnutom dvosatnom predavanju, vješto raščlanjujući i analizirajući svaki pojedinačni oblik individualne krivične odgovornosti.

Studenti su s entuzijazmom pratili Thomasovo predavanje, postavljajući pitanja o brojnim temama, od manje poznatih oblika krivične odgovornosti, do kaznene politike Tribunala, dužine trajanja suđenja, te nadokande za optuženike koji su oslobođeni optužbi.

Jedna studentica Fakulteta za kriminalistiku je izjavila da se nada da će slična predavanja biti organizovana i u budućnosti jer su informacije koje su studenti dobili “toliko interesantne da je predavanje od dva sata ... premalo i dostatno tek da zaintrigira na jedno dodatno istraživanje, a moguće i usmjerenje za daljni tijek školovanja.”