Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Holandski studenti žurnalistike u poseti Beogradskoj kancelariji Tribunala

4. jun 2013, Beograd

Grupa od sedam holandskih studenta žurnalistike i njihovi profesori danas je posetila Beogradsku kancelariju MKSJ-a.

Budući izveštači su bili zainteresovani da čuju informacije o radu kancelarije i o tome kakve je posledice po njene Outreach aktivnosti imala odluka Vlade Srbije da snizi nivo saradnje sa Tribunalom nakon presude po žalbi Anti Gotovini i Mladenu Markaču.

Studenti su bili zainteresovani za to kakvu ulogu MKSJ može odigrati u procesu pomirenja u regionu. Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading je naglasila da je mandat Tribunala da odlučuje o krivici ili nevinosti pojedinaca, ali da su mnogi aspekti rada MKSJ-a mogu koristiti u zajednicama u regionu tokom procesa pomirenja. Jedan od najznačajnijih aspekata je zapis stvoren tokom suđenja, uključujući dokumentarne dokaze, svedočenja svedoka i činjenične nalaze utvrđene u konkretnim predmetima.

Studenti su takođe pomenuli pitanje dužine suđenja pred MKSJ-om u poređenju s predmetima u nacionalnim pravosudnim sistemima. Morgiana je objasnila kako obim i kompleksnost suđenja pred MKSJ-om uveliko prevazilaze bilo koji krivični postupak koji se ikad vodio pred nacionalnim sudovima.

Na kraju njihove posete studenti su zahvalili osoblju beogradske kancelarije i izrazili svoje divljenje za rad koji obavljaju.