Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Holandski studenti masovnih komunikacija i medijskih studija proširili znanja o MKSJ

Hag, 20. februar 2014.

Predstavnik Outreach programa MKSJ, Nenad Golčevski, danas je posetio roterdamski  Univerzitet Erasmus gde je održao predavanje o uticaju MKJS i njegovog Outreach programa na proces tranzicijske pravde u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Ovo predavanje održano je u sklopu seminara o ‘Ljudskoj patnji u medijima i umetnosti’ za studente masovnih komunikacija i medijskih studija.
 

S obzirom da komunikacija o pitanjima povezanim s pravdom čini okosnicu njihovog studijskog programa, grupa od 15 studenata je razumljivo, bila veoma zainteresovana da sazna što više  o radu Outreach programa i Tribunala u celini.

Nakon što su pogledali odabrane isečke nekoliko svedočenja svedoka pred Tribunalom, studenti su uvideli važnost prilike koju Tribunal pruža žrtvama, mogućnost da kažu svoja svedočanstva o patnjama koje su pretrpeli tokom rata. Studenti su takođe bili vrlo iznenađeni time da mediji u bivšoj Jugoslaviji veoma retko izveštavaju o ovakvim pričama punim emocija.

Na kraju predavanja Nenad je studentima podelio promotivne materijale Outreach programa  MKSJ, a studeni su izrazili svoju zahvalnost na održanom predavanju za koje su rekli da je bilo interesantno i navelo ih na dalje razmišljanje.

Voditelj ovog studijskog kursa, gospodin Johannes von Engelhard, je izjavio: “Za naše studente je veoma važno da neposredno saznaju o pitanjima s kojima se Tribunal susreće u komunikaciji sa zajednicama u bivšoj Jugoslaviji, zbog toga što im pomaže da bolje razumeju i izazove i važnost takvih outreach aktivnosti”.